Over Vossaert

In 1925 werd het Oudenaards familiebedrijf opgericht door ir. Justin Vossaert. Aanvankelijk produceerde hij vooral houten speelgoed, kinderbedden en - parken, plooibare strandzetels voor het opkomend kusttoerisme, tafels, losstaande buffetkasten en dergelijke.

Tijdens de tweede generatie - Theo Vossaert - onderging het familiebedrijf een ware metamorfose. De productieruimtes groeiden exponentieel en het personeelsbestand verviervoudigde. Vernieuwende ideeën aangaande de inrichting van de keukenruimte waaiden over uit Amerika en kregen een extra stimulans door de wereldtentoonstelling Expo '58 te Brussel. Steeds meer moesten de buffetkast en andere losse keukenelementen plaats ruimen voor de "aanbouwkeuken". Ook het assortiment maatmeubelen kende een forse groei. De inrichting van slaapkamers, wandkasten, badkamers, labo's en kabinetten vormden geen rariteit meer.

De derde generatie - Stefaan en Johan Vossaert - hield op het einde der tachtiger jaren een tweede productielijn boven de doopvont en zet momenteel de filosofie van kwalitatief maatwerk verder. Het omzetcijfer verdubbelde mede door het inschakelen van zeer geavanceerde en computergestuurde machines. Door allerhande nieuwe technische mogelijkheden kende het assortiment een uitbreiding met livingmeubilair, slaapkamers, dressings, kabinetten, burelen en bedden.

Het huidige personeelsbestand bedraagt 60 medewerkers en stelt de firma Vossaert in staat de klant een relatief korte en flexibele leveringstermijn aan te bieden. Niet alleen de particuliere klant maar ook de industriële sector vindt zijn gading in het aanbod van meubelen, ontworpen en vervaardigd door Vossaert. Meer en meer is de inrichting van kantoren, ziekenhuizen, bankinstellingen, rustoorden, labo's en appartementsgebouwen aan de orde van de dag.

Voor de inrichting van appartementsgebouwen ontwikkelde het Vossaert-team in 1997 een speciale lijn keukenmeubelen die berust op een kwalitatieve, eigen en specifieke semi-standaardnorm. Deze lijn kreeg de naam Furnifox mee om duidelijk het projektgebonden karakter aan te tonen. Dankzij het Furnifox-gamma wist het Oudenaards familiebedrijf zich een stevige positie te verwerven op deze zeer concurrentiële markt.

Door de grote bouw- en verbouwactiviteit aan de Belgische kust, ontstond het idee om een bijkomende toonzaal op te richten in Knokke. In september 2000 gingen de deuren open en reeds op korte termijn bleek dit een stap in de goede richting te zijn.

Door het voortdurend innoveren en inpikken op nieuwe technieken en trends, heeft het familiebedrijf steeds een gezonde groei gekend en zo kan de derde generatie bedrijfsleiders op een aangename en correcte manier, voldoen aan de specifieke eisen van de derde generatie klanten.